"Jeg er stolt over tilliten jeg har blitt gitt, til å lede det viktige arbeidet Right To Play gjør for millioner av barn hvert år", sier Susan McIsaac.

McIsaac er en anerkjent leder, med over 25 års erfaring fra veldedig sektor, blant annet som administrerende direktør for United Way of Greater Toronto, en av Canadas største veldedighetsorganisasjoner. I juni 2019 tiltrådte hun stillingen som Chief Philanthropy Officer i Right To Play, og ble i slutten av 2020 utnevnt som organisasjonens nye CEO av det internasjonale styret etter Dr. Kevin Frey.

McIsaac tar over en organisasjon i sterk vekst, som de siste årene har betraktelig har økt sin påvirkning, organisatoriske effektivitet og globale tilpasning. COVID-19 har ført til at organisasjonen måtte finne alternative løsninger for å holde barna i programmene våre er trygge, friske og mentalt sterke samt ha tilgang til utdanning. Dette resulterte i at Right To Play i fjor nådde et rekordstort antall barn på over 12 millioner gjennom forskjellige metoder og tilnærminger.

"Covid-19 har frarøvet barn utdannelse, trygge nettverk og, i mange tilfeller, deres håp for fremtiden. I tillegg er den pågående pandemien i ferd med å sette oss langt tilbake mange av målene vi har gjort store fremskritt på, som for eksempel tilgang til utdanning, likestilling mellom kjønnene og beskyttelse av barn. Men vi vet at barn er motstandsdyktige, og med riktig støtte har de mulighet til å komme seg gjennom disse utfordringene og forme sin egen fremtid. Som CEO vil jeg sørge for at Right To Play som organisasjon fortsetter sitt viktige arbeid med å beskytte, utdanne og styrke barna i våre 15 programland. Og jeg ser frem til å kunne nå ytterligere barn i årene som kommer," sier Susan McIsaac.

Susan Mclsaac - Profile - Image 1 - Web.jpg
Susan McIsaac, CEO, Right To Play International

I sin nye rolle som CEO blir hovedoppgavene til Susan McIsaac å sørge for at organisasjonens nye strategiske plan blir overholdt, og sørge for at millioner av barn i Afrika, Asia, Canada og Midtøsten får tilgang til kvalitet i utdanningen, unngår alvorlige sykdommer og blir beskyttet mot overgrep, utnyttelse og fordommer.

Dette innbærer blant annet oppstart av flere nye prosjekter i 2021:

My Education, My future: Med støtte fra den Canadiske Regjeringen gjennom Global Affairs Canada og i samarbeid med Flyktninghjelpen, vil fordrevne barn i Tanzania og Burundi få tilgang til utdanningsmuligheter. Det vil være et særskilt fokus på jenter og barn med funksjonsutfordringer.

Partners in Play: I samarbeid med LEGO Foundation og Utdanningsdirektoratet i Ghana blir det lansert et nytt nasjonalt program. 75.000 lærere blir kurset i lekbaserte læringsmetoder som har som mål å nå 3 millioner barn.

I tillegg skal organisasjonen videreutvikle sin suksess fra 2020 med å nå barn gjennom TV, radio og digitale verktøy. Gjennom denne tilnærmingen kan vi utvikle og styrke utdanningen til barn som av ulike grunner ikke kan møte opp på skolen.

Susan McIsaac sin forgjenger, Dr Frey vil fra nyåret lede Generation Unlimited. Dette flersektorielt partnerskapet er underlagt UNICEF, hvor FNs Generalsekretær sammen med andre ledere av den private og offentlige sektoren, er tatt opp som medlemmer. Generation Unlimited har som oppgave å møte det presserende behovet for utdanning, sysselsetting og entreprenørskap for verdens 1,8 milliarder unge.

"Vi er heldige som besitter en administrerende direktør av Susans kaliber i organisasjonen", sier Dag Skattum. "Hennes erfaring, lidenskap og forpliktelse for Right To Play gjør at hun passer perfekt til å lede organisasjonen videre i disse spesielle tider og til å fortsette det enestående momentumet organisasjonen har oppnådd under Dr.Freys ledelse."